Loading…

Advanced Wound Care Materials for Non-Healing Wounds

HEALiX brings together clinical and industrial wound care experts and leading academic researchers to address the medical and societal problem of non-healing wounds.
Find out more

Media mentions

Superplåstret som läker alla sår
UR Sverige forskar

Several media mentions on the wound dressing that can detect infection

Förband som byter färg avslöjar infektion
Aftonbladet April 20, 2023

Sårförband ändrar färg – och avslöjar infektioner
Forskning.se April 20, 2023

Sårförbandet som avslöjar infektion
The wound dressing that can reveal infection
Linköpings universitet April 19, 2023

Smart Wound Dressing Can Spot Infection Early
Practical Dermatology April 18, 2023

Bättre hud att transplantera
Årsberättelse Erling-Persson stiftelsen

Plåster från skogen
Handelsbanken Skog och lantbruk-nyhetsbrev juni 2021

Linn Berglund: Snabbare sårläkning med förband av nanocellulosa
Skogsindustrierna April 29, 2021

Avancerade material för sår som inte vill läka
Framtidens forskning June 19, 2020

Örebro researchers show how a peptide can render antibiotics effective again – at doses 100 times lower than usual
Örebro University April 22, 2020

“Ett av de största problemen inom medicin”
Örebro University September 5, 2019